200 € Bonusta + 100 Echoa
Pelaa Nyt
300€ Bonus ja 150 ilmaiskierrosta
Pelaa Nyt
200% Bonuksesi + 20 Superkierrosta
Pelaa Nyt
1200 € bonus ja 200 ilmaiskierrosta
Pelaa Nyt
Ensitalletusbonus jopa 200 € + 100 ilmaiskierrosta
Pelaa Nyt

Ongelmapelaaminen

Ongelmapelaamisella tarkoitetaan rahan- ja/tai ajankäytöllisesti liiallista rahapelien pelaamista, jonka myötä henkilön muun elämän osa-alueet, kuten terveys, ihmissuhteet, talous, työelämä tai opinnot alkavat kärsiä. Ongelmapelaaminen on terminä laajempi kuin peliriippuvuus, vaikka nämä käsitteet usein liitetäänkin saman tyyliseen käyttäytymiseen. Ongelmapelaamisessa korostetaan erityisesti yksilön henkilökohtaisten haittojen lisäksi sosiaalisia ja taloudellisia haittoja.

Mistä ongelmapelaamisen tunnistaa?

Peliriippuvuudella tarkoitetaan ongelmapelaamisen äärimmäistä muotoa, joka luokitellaan taudiksi. ominaisin piirre on toistuva ja pakonomainen rahapelaaminen, joka jatkuu ja lisääntyy, vaikka peliriippuvainen haluaisi päästä eroon riippuvuudestaan. Pelaaja tuntee riippuvuuden vuoksi usein syyllisyyttä ja häpeää. Peliriippuvaisen vuorokausirytmi voi heittelehtiä voimakkaasti, koska elämän muut toiminnot jäävät toissijaisina syrjään ja sosiaaliset kontaktit kärsivät. Peliriippuvaisella on usein häiriöitä motivaation, tunteiden säätelyn sekä käyttäytymisen hillitsemisen alueilla, jotka heijastuvat herkästi myös muihin elämän osa-alueisiin. Pelipalvelujen rakenteellinen luonne ja erityisesti nopeatempoisesti ja kuviteltuja tai todellisia taitoelementtejä sisältävät pelit ovat kaikista herkimmin pelaajille peliriippuvuutta aiheuttavia. Ongelmapelaamisen ja peliriippuvuuden välille ei on vaikea tehdä tarkkaa erottelua, joskin peliriippuvuutta voidaan luokitella eri tasoilla siitä syntyneiden ongelmien perusteella.

Peliriippuvuuden syntyminen

Peliriippuvuuden syntytekijöitä on lukuisia, ja ne voivat olla psykologisia, biologisia, geneettisiä sekä sosiaalisia tekijöitä. Vaikeus pidättää impulsseja ja heikko itsekontrolli ovat yhteydessä peliriippuvuuteen. Peliriippuvaisella voi ilmetä myös persoonallisuushäiriöitä. Peliriippuvuudelle ovat ominaisia myös kognitiiviset vääristymät, jotka voivat olla virheellisiä käsityksiä sattumasta ja todennäköisyyksistä sekä omista mahdollisuuksista vaikuttaa rahapeleissä voittamiseen, mikä johtaa pelivoittojen mahdollisuuden yliarviointiin. Kognitiiviset vääristymät voivat aiheuttaa myös tiettyjen rituaalien muodostumisen rahapelaamisen ympärille, esimerkiksi onnennumeroiden, pelikoneen näppäinten tietyn painamisjärjestyksen tai taikakalujen muodossa. Peliriippuvuus ei synny hetkessä, mutta omaa pelaamistaan kannattaa tarkkailla ja ryhtyä toimiin, mikäli se alkaa aiheuttaa hankaluuksia normaalissa elämässä.

Ongelmapelaaminen Suomessa

Suomessa ongelmapelaajia on tutkimusten mukaan vajaa kolme prosenttia. Tähän lukuun sisältyy sekä kohtalaisista että vakavista ongelmista peliriippuvuuden takia kärsivät henkilöt. Ongelmapelaamista esiintyy kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä iästä ja sukupuolesta rippumatta, joskin miehillä ongelmapelaamista esiintyy hieman enemmän kuin naisilla. Usein ongelmapelaajilla on myös alkoholiriippuvuus, mikä pahentaa tilannetta ja aiheuttaa vakavia ongelmia yksilön lisäksi myös hänen läheisilleen. Rahapelien pelaamisella voidaan pyrkiä hakemaan arkielämään hohtoa sekä käsittelemään iloja ja suruja. Tutkimusten mukaan peliriippuvaisilla on usein häiriöitä aivojen palkitsemisjärjestelmässä, joka voi pelaamisen seurauksena aktivoitua liian nopeasti ja voimakkaasti. Peliriippuvaisilla pelaamattomuus aiheuttaa sietämätöntä ahdistusta ja vaikeuksia keskittyä muihin asioihin elämässä.

Riippuvuuden seuraukset

Peliriippuvuus voi johtaa nopeasti jatkuvaan lainaamiseen ja ylivelkaantumisen kierteeseen, josta on vaikea päästä irti. Suomeen ensimmäiset pikavippifirmat rantautuivat vuonna 2005. Ala on kokenut voimakkaan nousun siitä lähtien nykyisten palveluntarjoajien määrän sijoittuen noin 80 paikkeille. Koska ongelmapelaamiseen liittyy lähes aina taloudellisia haittoja, pikavippien helppo saatavuus ja todella nopeat lainojen käsittelyajat ovat pahentaneet monen peliriippuvaisen tilannetta ja saattavat aiheuttaa luottotietojen menetyksen. Suomessa myös monopolin toimintaa on ajoittain arvosteltu runsaan mainonnan, rahapeliautomaattien määrän ja sijoittelun sekä alaikäisten pelaamisen valvonnan laiminlyönnin johdosta.

Kuinka irti peliriippuvuudesta?

Peliriippuvuudesta parantuminen vaatii kaikkein ensimmäisenä ongelman tunnistamista, jonka jälkeen voidaan aloittaa terapeuttinen prosessi taustalla vaikuttavien syiden selvittämiseksi ja elämänhallinnan palauttamiseksi. Ongelman tunnistamista voivat helpottaa jotkin yksinkertaiset testit tai esimerkiksi läheisten väliintulo. Suomessa ei ole tällä hetkellä rahapeliriippuvaisten hoitoon erityisesti kehitettyä hoitojärjestelmää, vaan ongelmapelaamista hoidetaan päihde- ja mielenterveyspalvelujen alla. Avohoito tapahtuu julkisella sektorilla pääosin A-klinikoilla. Joissakin kaupungeissa toimii vertaistukea tarjoavia ryhmiä kuten GA (Gamblers Anonymous). Virtuaalisia palveluja ongelmapelaamisen hoitoon tarjoaa Suomessa Peluuri-palvelukokonaisuus, jossa on tarjolla esimerkiksi neuvontaa, seulontatyökaluja, testejä sekä virtuaaliterapiaa.