Rahapelien lainsäädäntö Suomessa

Suomessa rahapelien pyörittäminen on toiminut jo yli 70 vuotta monopolien toimeenpanemina. RAY raha-automaatti- ja kasinopelejä, Finntoto Oy ravivedonlyöntiä ja Veikkaus Oy vastaa muiden rahapelien järjestämisestä. Nämä kolme toimijaa yhdistyvät tulevaisuudessa sisäministeriön päätöksellä, ja lainsäädäntöä toimintojen yhdistämiseksi yhteen uuteen rahapeliyhtiöön valmistellaan parhaillaan. Uudesta rahapeliyhtiöstä tulee kokonaan valtio-omisteinen. Yhdistämällä rahapeliyhtiöt, on opetusministeriön mukaan mahdollista saada aikaan noin 50 miljoonan euron säästöt. Vuosittain rahapelit tuottavat Suomessa huikeat 1,1 miljardia euroa. Vuonna 2011 tehdyn tutkimuksen mukaan noin 78 prosenttia suomalaisista oli pelannut rahapelejä viimeisen 12 kuukauden aikana. Noin 21 % suomalaisista on pelannut rahapelejä myös netissä. Suomen rahapeliyhtiöiden monopoliasema on melko poikkeuksellinen Euroopan mittakaavassa, ja rahapeleistä saadut tuotot käytetään kotimaiseen yleishyödyllisen toiminnan tukemiseen. Näihin kuuluvat esimeriksi urheilu- ja liikuntakasvatus, taide ja tiede, nuorisotyö sekä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävä toiminta. Poikkeuksen muodostavat totopelit, sillä niistä saatava tuotto käytetään hevosurheilun edistämiseen sekä hevoskasvatukseen kotimaassa. Veikkauksen voittovaroista myönnetyt tuet urheiluun ja liikuntaan ovat merkittävä edesauttava tekijä suomalaisen kilpaurheilun edistämisessä. Toisaalta seuratasolla yhteistyö kansainvälisten rahapelialan yritysten kanssa on kiellettyä ja myöskin erittäin vaikea toteuttaa, mikä taas selvästi heikentää suomalaisten urheilijoiden asemaa sponsorimarkkinoilla. Rahapeleistä saadut voitot ovat verovapaita, mikäli ne on voitettu sellaisen yhtiön kautta, joka sijaitsee EU- tai ETA-maassa. Näin ollen myös Suomessa saaduista rahapelivoitoista ei tarvitse maksaa veroja, vaan arpajaisveron on maksanut pelaajan puolesta rahapelejä välittävä yhtiö.

Monopolijärjestelmän perusteet

Sääntelyllä taataan kaikkien pelitoimintaan osallistuvien osapuolten oikeusturva. Monopolijärjestelmän rahapelipolitiikan tulee olla johdonmukaista ja systemaattista, jotta rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja voidaan tehokkaasti ehkäistä ja torjua. Monopolijärjestelmän tehtävänä on myös estää petoksellisen pelitoiminnan järjestäminen sekä rahapeleihin kytkeytyvää harmaata taloutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Monopolijärjestelmän perusteena on myös se, että yksinoikeudelle pelejä järjestävän tahon ei tarvitse kilpailla, minkä seurauksena ei tarvita aggressiivisen myynnin edistämisen toimenpiteitä. Toisaalta EU-lainsäädäntö asettaa haasteita monopolijärjestelmälle, sillä se mahdollista palveluiden vapaan liikkuvuuden EU:n alueella. Täydellinen valvonta olisi lähes mahdotonta esimerkiksi verkossa tarjottavien rahapelien osalta. Esimerkiksi Ranska, Espanja ja Tanska ovat siirtyneet avointen lisenssijärjestelmien suuntaan ja ovat purkaneet monopolijärjestelmää, kun taas Suomi ja Ruotsi ovat vahvistaneet monopolijärjestelmän asemaa ja kilpailukykyä entisestään.

Rahapelien valvonta

Lainsäädännön näkökulmasta rahapelaamista Suomessa määrittää ja säätelee arpajaislaki. Arpajaislain alle lukeutuvat kaikki arpajaiset sekä rahapelit yhtenä arpajaisten muotona, jotka voidaan luokitella raha-arpajaisiin, vedonlyöntiin, veikkauspeleihin, raha-automaatteihin, kasinopeleihin, pelikasinotoimintaan sekä totopeleihin. Rahapelijärjestelmän hakemuksen perusteella sisäministeriö vahvistaa rahapelien pelisäännöt. Operatiivisen puolen valvonnasta valtakunnallisella tasolla vastaa Poliisihallitus. Rahapeleihin liittyvät säädökset ovat Suomessa melko tiukkoja, ja valvonta on myös korkealla tasolla monopolijärjestelmän ansiosta. Esimerkiksi verkossa tarjottavien rahapelien suhteen vaaditaan lainsäädännössä, että rahapeliyritysten on varmistettava sekä pelaajan henkilöllisyys, että täysi-ikäisyys ennen rahapelien tarjoamista henkilölle. Verkossa tarjottavien rahapelien markkinointia ja pelityyppejä on myös rajoitettu erilaisin säädöksin. Markkinoinnissa ei saa esimerkiksi houkutella alaikäisiä pelaamaan tai esittää liiaksi pelaamista ihannoivaa kuvaa. Aiemmin kolikkopelit olivat kiellettyjä alle 15-vuotiailta, mutta ikärajaa on sittemmin nostettu 18 vuoteen. Rahapelien välittäminen alaikäisille on toisaalta hieman yllättäen kuitenkin sallittua Suomessa, toisin kuin esimerkiksi alkoholin. Esimerkkinä vaikkapa aikuinen voi ostaa arvan alaikäiselle. Voittoja ei toisaalta pysty käytännössä lunastamaan alaikäisenä, vaan alaikäisellä on oltava mukana täysi-ikäinen henkilö. Suomessa ei ole kovinkaan laajasti tutkittu ongelmapelaamista, ja tutkimuksia on toteuttanut etupäässä sosiaali- ja terveysministeriö. Suomessa tunnetuin peliongelmaisia auttava taho on Peluuri, joka on valtakunnallisesti toimiva A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton tuottama puhelinpalvelu. Palvelu on rahoitettu Suomen kolmen rahapeliyhtiön tuotoilla.